Bøjen consult

Jakob Bøjen
Sandbjerggade 21, st tv
2200 København N

Telefon:
29 43 75 11
E-mail:
jakob@boejenconsult.dk

CVR/SE-nr:
29252858
Bank:
Sydbank
Konto:
7110-374751

Bøjen Consult er en enkeltmandsvirksomhed, der blev oprettet i januar 2006.
Når man arbejder med det samme hver dag, bliver man meget hurtigt "hjemmeblind". Derfor er det vigtigt med friske øjne for at fastholde fokus.
virksomhedsidé Bøjen Consult udfører analyser og evalueringer for offentlige og private virksomheder.

Tilfredse kunder er udgangspunktet for al succesfuld virksomhedsdrift. Kundens unikke behov er altid udgangspunkt for løsningen af opgaven. Det lyder måske ikke originalt, men faktum er, at standard analyser og evalueringer alt for ofte resulterer i upræcise og overfladiske konklusioner. Kunden får med andre ord et alt for ringe produkt. Individuelle løsninger sikrer tilfredse kunder, fordi de får et bedre produkt.

Kvaliteten i analyserne og evalueringerne skabes ved - i samarbejde med kunderne - at kombinere forskellige kvalitative og kvantitative værktøjer, som afstemmes kundernes forventninger og de ressourcer, der skal investeres i opgaven. Processer med vægt på inddragelse og medejerskab er en selvfølge, der giver gode og implementeringsklare løsninger.

Ord skaber dog intet uden handling og kreativitet. Se derfor management by action samt idémylder og ja-kasketten eller gå til referencerne.
management by action Bøjen Consult fokuserer på handling og resultater. En god idé er starten til succes, men intet sker uden hårdt arbejde.

I en tid med alt for stort fokus på modeord og store armbevægelser, skal handling og resultater vise, at der er et alternativ til denne luftige modestrømning. For når deadline er passeret, er det kun resultatet, der tæller.

Store ord gør det dog ikke alene, det kan derfor anbefales at gå til referencerne.
idémylder og ja-kasketten Et mylder af idéer er nødvendigt for at kunne arbejde med individuelle løsninger i en tid med konstant forandring.

Behov og løsninger skifter ofte. En stor udfordring men ikke større end, at den kan løses med hårdt arbejde, en positiv indstilling og kreativitet, derfor er ja-kasketten Bøjen Consults eneste dresscode. Ja-kasketten er symbol på optimisme og en positiv indstilling over for nye opgaver og spændende udfordringer.

I en kaotisk tid er innovation løsningen på mange udfordringer. Idémylder og nytænkning sikrer Bøjen Consult sig ved at indgå i et samarbejde med andre iværksættere. Gruppen består af højtuddannede personer med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde. I netværket myldrer det med idéer, og arbejdsopgaver belyses hele tiden fra nye vinkler.

Se samarbejdspartnernes hjemmesider her:
Mayi.dk
Smooth-operator.dk
Klauskjeldsen.dk
referencer Analyse:
  • Analyse af borgerservicecentre og selvbetjening via internettet pdf
  • Vidensledelse i kommunale fusioner pdf
Evaluering:
  • Børn i balance pdf
  • Kompetencekursus pdf
print